Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Atila Karahan, Hüseyin Yılmaz, Dönüştürücü Liderliğin Bilgi Yönetim Süreçleri ve Örgüt Performansı Üzerindeki Etkileri: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma; NEU Journal  of  Social Sciences, Volume V, Number 1, April  2012,pp.146-178..
 •  

 • Özcan Karahan ,Evren İpek Türkiye’ye Yönelik Finansal Sermaye Akımlarının Tasarruf
  ve Yatırım Üzerine Etkisi, NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume VIII, Number 2,   October  2015, pp. 181-206.
 •  

 • Elif Karakaya, Selim Yüksel Pazarçeviren, Gencay Karakaya, Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Karne Uygulama Süreci Önerisi. , NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume VIII, Number 1, April  2015, pp.172- .
 •  

 • Gencay Karakaya, Elif Karakaya, Selim Yüksel Pazarçeviren, Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Karne Uygulama Süreci Önerisi. , NEU  Journal of  Social Sciences, Volume VIII, Number 1, April  2015, pp.172- .
 •  

 • Şerafettin Karakaya, Aysun Yeşilyurt, Erdal Bay,  , Öğrenme ve Değişim ‘Kendini Değerlendirme Çalışması); NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume III, Number 1, April  2010, pp.2-16.
 •  

 • Rifat Karakuş, Sezer Öksüz, İbrahim Bozkurt, Soyut Bir Varlık Olarak İş Deneyim
  Belgelerinin Örgütlere Katma Değeri Üzerine Bir İnceleme Çalışması; NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume VIII, Number 1, April  2015, pp.110-131.
 •  

 • Alper Karavardar, Gülşah Karavardar, Denetim Kararlarını Etkileyen Bilişsel Önyargılar YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, pp.26-48
 •  

 • Ebru Kayaalp, The Idea of ‘Individual’ in Durkheim, Mauss and Bourdieu, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, pp.49-74
 •  

 • M.Özgür Kayalıca, Ensar Yılmaz,  Finace-Growth Nexus, NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume I, Number 2,   October  2008, pp. 94-117.
 •  

 • Serhat Kaymas, Yeni Liberalizmin Hegemonya Uğrağı Olarak Enformasyon Toplumu
  Söylemi ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye ve Bilgi Toplumu Siyasası; NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume III, Number 2,  October  2010, pp.  64-104
 •  

 • Serhat Kaymas, Dest-i İzdivacınıza Talibim: Kolektif Kimliği, İslamileştirilen Yaşam Biçimleri ve Kullanım Örüntüleri İçerisinden Okumak., NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume IV, Number 1, April  2011, pp.172- .
 •  

 • Serhat Kaymas Egemene Direniş Olarak Alt Kültürü Okumak: Alt Kültür Örüntüsü Olarak
  Ankaralı Şarkıcıları Anlamlandırmaya Dair Bir Deneme ; NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume V, Number 2,  October  2012,pp. 177-221
 •  

 • Serhat Kaymas , Türkiye ve Bilgi Toplumu Siyasası: Bir Toplumsal Dönüşüm Hikâyesini
  Yeniden Okumak; NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume VII, Number 1, April  2014, pp.149-196.
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology