Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Burcu İşgüden Kılıç, Ömür Kızılgöl, Is Cognitive Misfit an Issue for Accounting Students? A Field Study Using the Felder Soloman Index of Learning Style, ; , NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 2 October 2016, s.60-84
 •  

 • Recep Kılıç, Nevzat Çalış, Hasan Abdioğlu, Öğrencilerin Ders Başarısı Üzerinde Kişilik
  Özelliklerinin Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma; NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume VIII,  Number 1, April  2015, pp.83-109.
 •  

 • Tanju Kılıç, Mahmut Arslan, M. Kemal Öktem, Şans Oyunları Kurumlarının Sosyal Sorumluluğu:Türkiye için Önlemler ; NEU Journal  of   Social  Sciences, Volume II, Number 2,  October  2009,pp.50-77.
 •  

 • Ömür Kızılgöl, Burcu İşgüden Kılıç Is Cognitive Misfit an Issue for Accounting Students? A Field Study Using the Felder Soloman Index of Learning Style, ; , NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 2 October 2016, s.60-84
 •  

 • Fatih Kıraç, Macide Çiçek, Mortgage Krizinin Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bulaşma Etkileri; YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, pp.75-97
 •  

 • Dilek Özhan Koçak, Orhan Kemal Koçak , Digitalized Memory, Forgetting and the Loss of Social Memory; NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume VI,  Number 1, April  2013,  pp.40-59.
 •  

 • Orhan Kemal Koçak , Dilek Özhan Koçak, Digitalized Memory, Forgetting and the Loss of Social Memory; NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume VI,  Number 1, April  2013,  pp.40-59.
 •  

 • Levent Köker, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu; NEU Journal  of   Social  Sciences,Volume I, Number 2,  October  2008,pp.33-55.
 •  

 • Nahit Erdem Köker, Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kurumların Dış Çevreleri Tarafından Algılanması: Ampirik Bir Araştırma ;  NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume VI,  Number 1, April  2013,  pp.140-168.
 •  

 • Derya Kömürcü, Geçmişle Gelecek Arasında Bir Alternatif Arayışı: Sosyal Demokrat Halkçı Parti ; NEU Journal  of   Social  Sciences, Volume II, Number 2, October  2009,pp.2-32.
 •  

 • Derya Kömürcü, Gökhan Demir., 1960’larda Sermayenin Yeni Düzen Arayışı: Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ; NEU Journal  of   Social  Sciences, Volume VII, Number 2,   October  2014, pp.32-58.
 •  

 • Nilgün Küçükkaraca, Hande Albayrak,. Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Hegemonik Erkeklik Algısı: Neden Sonuç İlişkisi Üzerine Bir Tartışma, NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 1, April 2016 , s.85-108.
 •  

 • Duyan Mağden,  Utku Beyazıt ,,  Üniversitede Öğrenim Gören ErkekÖğrencilerde Aşırı
  Cinsiyet İdeolojisi ve Babalık Rolü Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi NEU Journal  of   Social  Sciences,  Volume VIII, Number 2,   October 2015, pp.207-229.
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology