Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Hüseyin Özdeşer, Okan Veli Şafaklı, KKTC’de Mevduat Sahiplerine (Mudilere) Özgü Banka Seçme Kriterleri; ; NEU Journal  of   Social  Sciences,  Volume I, Number 2,   October  2008, pp.80-9
 •  

 • M. Akif Özer, Hüseyin Yayman ,Klasik Yönetim Düşüncesinden Bir Sapma: Yönetişim,Dönüşüm ve 3. Dünya Bakışı;; NEU Journal  of   Social  Sciences,  Volume II, Number 2,   October  2009, pp.88-112.
 •  

 • Fikret Özer ,Feride Doğaner Gönel, Barış Vardar, Turkey is at a Crossroad in the Age of
  Globalization: Testing the Role of Turkey’s Trade Competitiveness in  Her Region;; NEU Journal  of   Social  Sciences,   Volume III, Number 2, October  2010, pp.2-29.
 •  

 • Hakan Özdemir, Yahya Demirkanoğlu  6360 Sayılı Yasaya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Muhafazakâr Demokrat Kimlik Tanımı Üzerinden Bakış: Pekişen İktidarla Merkezileşen Yönetime Doğru, , ; NEU Journal  of   Social Sciences,  Volume VIII,  Number 2,   October  2015, pp.114-149.
 •  

 • Nihan Özgüven, Hedonik Tüketim ile Cinsiyet ve Gelir Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Analizi; NEU  Journal  of  Social Sciences, Volume VI,  Number 1, April  2013,  pp.169-180
 •  

 • Muhittin Tolga Özsağlam State Centric Russian Energy Policy and Rapprochement in Russia-Turkey Relations; ; NEU Journal  of   Social  Sciences,  Volume VI, Number 2,   October  2013, pp.158-177.
 •  

 • Doğancan Özsel, The Theme of Change in the Conservative Ideology ; NEU Journal of Social  Sciences,  Volume VII, Number 2,   October  2014, pp.59-78.
 •  

 • Ece Öztan , Setenay Nil Doğan,  Gendering Science, Technology and Innovation: The Case of  R&D in Turkey, NEU Journal  of  Social  Sciences,  Volume VIII, Number 2,   October  2015, pp.56-83..
 •  

 • Hakan Öztunç, Yıldız Bilge, Yusuf Bilge, Kişilik Bozuklukları ile Gelir ve Cinsiyet Değişkenlerinin İlişkisinin İncelenmesi,  ; NEU  Journal  of  Social Sciences,    Volume VIII,  Number 1, April  2015,  pp.63-82.
 •  

 • Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak, Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler ; NEU Journal of   Social  Sciences,  Volume V,  Number 2,   October  2012, pp.212-229.
 •  

 • Selim Yüksel Pazarçeviren, Gencay Karakaya, Elif Karakaya, Sivil Toplum
  Kuruluşlarında Kurumsal Karne Uygulama Süreci Önerisi. ; NEU  Journal of  Social Sciences, Volume VIII,  Number 1, April  2015,  pp.172-.
 •  

 • Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetiminde Reform Ciddi Bir Etkinliktir Gelişigüzel   (Çalakalem)Yapılmaz ; NEU  Journal of  Social Sciences, Volume I, Number 1, April  2008,  pp.138-167.
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology