Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Nimi Sunju, Clement Oppong, Hüsam Rjoup, Achille Fofack, Mehmet Ağa, . The Impact of FDI Inflows on Economic Growth: Evidence from Landlocked Countries in Sub-Saharan Africa,; NEU Journal of Social Sciences, Volume X,Number 1, April 2017,pp. 153-168
 •  

 • Okan Veli Şafaklı, Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi ve KKTC’ye Yansıması Üzerine Retrospektif Tablosal Değerlendirm; NEU Journal  of  Social  Sciences,  Volume II,  Number 2,   October  2009, pp.132-147.
 •  

 • Okan Veli Şafaklı, Hüseyin Özdeşer, KKTC’de Mevduat Sahiplerine (Mudilere) Özgü Banka Seçme Kriterleri; ; NEU Journal  of  Social  Sciences,  Volume I, Number 2,   October  2008, pp.80-93.
 •  

 • Onur Şaraplı, Detainee Conditions in Australia: 1996-2001;; NEU Journal of  Social Sciences, Volume VII,  Number 1, April  2014,  pp.109-117.
 •  

 • Betül Dilara Şeker, Murat Boysan, İranlı Geçici Sığınmacıların Kültürleşme Tercihlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi; NEU Journal of  Social Sciences, Volume VI,  Number 1, April  2013,  pp.18-39.
 •  

 • Betül Dilara Şeker, Emine Akman., The Association Between Need for Cognitive Closure and Basic Values, . NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 1 , April 2016, s.2-21
 •  

 • Soyalp Tamçelik Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Devletin Yasama Organı ve Özellikleri NEU Journal of  Social Sciences, Volume II,  Number 1,April  2009,  pp.20-50.
 •  

 • Mehmet Recep Taş, George Lamming and V. S. Naipaul in the Light of Politics of Postcolonialism ;   NEU Journal of  Social   Sciences, Volume V, Number 1, April  2012,  pp.99-121.
 •  

 • Nihan Özgüven Tayfun Perakentecilikte Müşterilerle İletişim Yönteminin Seçimi: Promethee Karar Tekniği ile Bir Uygulama,  NEU  Journal of  Social Sciences, Volume VIII,  Number 2, October  2015,    pp.150-180.
 •  

 • Zihni Turkan Tombs of Pre-Classical and Classical Eras of Turkish Architecture in Anatolia NEU Journal  of    Social  Sciences,  Volume II,  Number 2,   October 2009, pp.148-.
 •  

 • Zihni Turkan, The Central Dome Space Composition in the Ottoman Classical Architecture.NEU Journal of  Social   Sciences, Volume V,  Number 1, April  2012, pp.179.
 •  

 • Turgut Türsoy Forecasting Economic Growth Rate: the Case of North Cyprus. NEU  Journal of  Social   Sciences, Volume VI,  Number 1, April  2013, pp.193-.
 •  

 • Turgut Türsoy; Tahir Abu Awwad, The Effects of Macroeconomic Variables on the Banking Sector Index: Evidence from Turkish Stock Market , NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 1,April 2016, s. 168-184.
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology