Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Ahmet Uğur,Yusuf Ekrem Akbaş, OECD Ülkelerinde Kısa Vadeli Sermaye Akımları ve
  Ekonomik Büyümenin Cari Açık Üzerindeki Etkisinin Statik ve Dinamik Panel Veri Modelleriyle Tahmini. NEU Journal of  Social   Sciences, Volume VII,  Number 1, April  2014, pp.217-.
 •  

 • Burak Ülman Bolivya’da Cocaleros Hareketini Anlamak. . NEU Journal of  Social Sciences,  Volume I,  Number 1, April  2008, pp.168-..
 •  

 • Barış Vardar, Fikret Özer Feride Doğaner Gönel,,Turkey is at a Crossroad in the Age of
  Globalization: Testing the Role of Turkey’s Trade Competitiveness in Her Region; NEU Journal  of    Social  Sciences,  Volume III,  Number 2, October  2010, pp.2-29.
 •  

 • Ruhtan Yalçıner, Nationalism and Spasmal Normativity:In Search for a Universal Principle; NEU Journal of  Social   Sciences, Volume VIII,  Number 1, April  2015, pp.147-171.

   

 •  

 • Rüştü Yayar, Yusuf Demir , Türkiye’de Sürdürülebilir Cari Açık; NEU Journal of  Social  Sciences, Volume VII,  Number 1, April  2014,  pp.118-148.
 •  

 • Hüseyin Yayman, M. Akif Özer,   ,Klasik Yönetim Düşüncesinden Bir Sapma: Yönetişim,Dönüşüm ve 3. Dünya Bakışı; NEU Journal  of    Social  Sciences,  Volume II,  Number 2,   October  2009, pp.88-112.
 •  

 • Aysun Yeşilyurt, Erdal Bay, Şerafettin Karakaya,   , Öğrenme ve Değişim ‘Kendini
  Değerlendirme Çalışması); NEU Journal of  Social   Sciences, Volume III, Number 1, April  2010,  pp.2-16.
 •  

 • Yavuz Yıldırım, Aysun Gezen , 2000’li Yıllarda Gramsci’yi Anlamak: Ortak Duyunun
  Kaynağı Olarak Toplumsal Hareketlerin Önemi; NEU Journal of  Social Sciences, Volume VII,  Number 1, April  2014,  pp.197-216.
 •  

 • Fırat Yıldız, Erdinç Durmuş,  Hart Crane’s The Bridge as an Example of Modernist Poetry ; NEU Journal  of    Social  Sciences,   Volume VII,  Number 2,   October 2014, pp.79-95.
 •  

 • Harun Yıldız, X ve Y Kuşağı Çalışanların Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırılması, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, s.128-152
 •  

 • Mete Yıldız,  Uğur Ömürgönülsen, Why Do Bureaucrats Push For Administrative Reform? Proposing A Model of Bureaucratic Behavior ; NEU Journal of  Social  Sciences, Volume II,  Number 1, April  2009,  pp.113-140.
 •  

 • Mete Yıldız, Şafak Başa,  Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği Düzenlemesi Üzerine Eleştirel
  Bir Değerlendirme; NEU Journal  of    Social  Sciences,   Volume IV, Number 2,   October   2011, pp.34-64.
 •  

 • Ensar Yılmaz, M.Özgür Kayalıca, Finace-Growth Nexus, NEU Journal of Social Sciences,   Volume I,  Number 2,   October   2008, pp.94-117.
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology