Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Hüseyin Yılmaz, Atila Karahan, Dönüştürücü Liderliğin Bilgi Yönetim Süreçleri ve Örgüt Performansı Üzerindeki Etkileri: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma;; NEU Journal of  Social    Sciences, Volume V,  Number 1, April  2012,  pp.146-178.
 •  

 • Muzaffer Ercan Yılmaz, Non-Governmental Organizations an Peacemaking. , NEU Journal of Social  Sciences,   Volume I,  Number 2,   October   2008, pp.118-132.
 •  

 • Muzaffer Ercan Yılmaz, The United Nations as Conflict Manager: A Discussion on Global Collective Security;, NEU Journal  of    Social  Sciences,   Volume II,  Number 2,   October   2009, pp.33-49.
 •  

 • Muzaffer Ercan Yılmaz Mediating International Conflicts; ); NEU Journal of  Social  Sciences, Volume III,  Number 1, April  2010,  pp.132-.
 •  

 • Muzaffer Ercan Yılmaz, The Islamist Challenge in Egypt;); NEU Journal of  Social  Sciences, ,   Volume IV,   Number 2,   October   2011, pp.91-112.
 •  

 • Muzaffer Ercan Yılmaz, Etnik Çatışmalarda Sivil Toplum Örgütleri ve Barışa Yönelik Katkıları; NEU Journal of  Social  Sciences, ,   Volume V,   Number 2,  October   2012, pp.156-176.
 •  

 • Muzaffer Ercan Yılmaz, Suriye’de Barış Nasıl İnşa Edilebilir? ; NEU Journal of  Social Sciences, ,   Volume VII,   Number 2,  October   2014, pp.177-.
 •  

 • Özge Yiğit ,Esin Acar Toplamsal İfadeler İçeren Problemlerin Çözümündeki Tersine Çevirme Prensibi Uygulamaları; NEU Journal of  Social  Sciences, Volume VI,   Number 2,  October 2013, pp.199-227.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology