Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Fulya Atacan, Radikal İslam’ın Küresel Bir Tehdide Dönüşüm Süreci:Afganistan Deneyimi;NEU Journal  of Social Sciences,  Volume I, Number 1, April 2008, pp.35-52
 •  

 • Tahir Abu Awwad, Turgut Türsoy; The Effects of Macroeconomic Variables on the Banking Sector Index: Evidence from Turkish Stock Market , NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 1,April 2016, s. 168-184.
 •  

 • Erhan Ayaz, Arap Baharı Sonrası Dönemde Avrupa Birliği’nin Orta Doğu ve Akdeniz Politikalarının Geleceği ve Türkiye’nin Rolü; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume VI, Number 1, April 2013, pp.60-87
 •  

 • Zülküf Aydın, Demokrasi Mühendisliği ve Azgelişmiş Ülkeler;; NEU Journal of Social Sciences,  Volume I, Number 1, April 2008, pp.53-84
 •  

 • Ergun Aydınoğlu, Düzenin Yabancılaşması ya da Bir Tezin Tarihsel Kaderi Üzerine Bir Deneme; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume V, Number 1, April 2012, pp.66-98
 •  

 • Cenk Aygül, Asiatic Mode of Production and The Ottoman Empire ; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume IV, Number 2, October 2011, pp.2-33
 •  

 • Elşen Resuloğlu Bağırzade , İktisat Biliminde Kayıtdışı Ekonomi Araştırmaları Üzerine; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume V, Number I, April  2012, pp.34-51
 •  

 • İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe, Burcu Erşahan, Katılımcı Karar Verme ile Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume VI, Number I, April  2013, PP. 107-139
 •  

 • Aydın Balyer, Yüksel Gündüz, Effects of Structured Extracurricular Facilities on Students’ Academic and Social Development; ; NEU Journal  of Social Sciences, Volume V, Number 2, October  2012, pp.4-20
 •  

 • Berker Bank ,Rusya’da 1905-1920 Yılları Arasında Tarihsel Dönüşüm Süreci ve Siyasal Tartışmalar ;; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume IV, Number 1, April  2011, pp.2-37
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology