Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Berker Bank, Poulantzas’ın Kapitalist Devlet Kuramı: Sivil Toplum ve Devlet Arasındaki İkiliğin Aşılması; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume V, Number 2, October  2012, pp.21-52.
 •  

 • Berker Bank, (Klasik) Faşizm Üzerine Marxist Tartışmalar NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 2, October 2016, s. 22-59
 •  

 • Berker Bank Gramsci’nin Devlet ve Hegemonya Kavramlarının Kuramsal Çözümlemesi ;NEU Journal  of Social Sciences,  Volume VI, Number 2, October  2013, pp.2-40.
 •  

 • M. Murat Baskıcı, Machine Prices and the Mechanization of Ottoman Agriculture, 1860-1914 ; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume IV, Number 1, April  2011, pp.68-79.
 •  

 • Şafak Başa, Mete Yıldız, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği Düzenlemesi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume IV, Number 2,October 2011, pp. 34-64.
 •  

 • Erdal Bay, Şerafettin Karakaya, Aysun Yeşilyurt , Öğrenme ve Değişim ‘Kendini
  Değerlendirme Çalışması);; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume III, Number 1, April 2010,  pp. 2-16
 •  

 • Güzin Bayar , Türkiye’nin Kalkınmış Ülkelere ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerine İhracatı: Karşılaştırmalı Yer Çekimi Analizi; ;; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume VII, Number 2,October 2014, pp. 119-164.
 •  

 • Evren Kutlay Baydar, 19. Yüzyıl Osmanlı Padişahlarının Müzik Politikalarından Kesitler ;
  NEU Journal  of Social Sciences,  Volume IV, Number 1, April  2011, pp.92-111.
 •  

 • Evez Bayramov Hakikatin Hakikilik Kriterleri Zaman Düzleminde: Retrospektif Yaklaşımlarda ‘Kısır Döngü’ Sendiromu;; NEU Journal  of Social Sciences,  Volume V, Number 2,  October  2012, pp.137-155.
 •  

 • Utku Beyazıt , Duyan Mağden Üniversitede Öğrenim Gören ErkekÖğrencilerde AşırıCinsiyet İdeolojisi ve Babalık Rolü Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi NEU Journal  of Social   Sciences,  Volume VIII, Number 2,October 2015, pp. 207-229.
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology