Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Yıldız Bilge, Yusuf Bilge, Hakan Öztunç, Kişilik Bozuklukları ile Gelir ve Cinsiyet Değişkenlerinin İlişkisinin İncelenmesi,  NEU Journal  of Social Sciences, Volume VIII, Number 1, April  2015, pp.63-82..
 •  

 • Yusuf Bilge, Hakan Öztunç, Yıldız Bilge,  Kişilik Bozuklukları ile Gelir ve Cinsiyet Değişkenlerinin İlişkisinin İncelenmesi ,  NEU Journal  of Social Sciences, Volume VIII, Number 1, April  2015, pp.63-82..
 •  

 • Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak, Suvat Parin,  Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni BirOlgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler ; ; NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume V, Number 2,  October  2012, pp.212-229.
 •  

 • Korkut Boratav, Income Distribution in International Trade of  Primary Commodities;;NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume I, Number 1,  April  2008,pp.85-96
 •  

 • Murat Boysan, Betül Dilara Şeker, İranlı Geçici Sığınmacıların Kültürleşme Tercihlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi; ,  NEU Journal  of Social Sciences,  Volume VI, Number 1, April  2013, pp.18-39..
 •  

 • İbrahim Bozkurt, Rifat Karakuş, Sezer Öksüz, Soyut Bir Varlık Olarak İş Deneyim
  Belgelerinin Örgütlere Katma Değeri Üzerine Bir İnceleme Çalışması; NEU Journal  of Social Sciences, Volume VIII, Number 1, April  2015, pp.110-131.
 •  

 • Tuba Büyükbeşe, Burcu Erşahan, İsmail Bakan, Katılımcı Karar Verme ile Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması; ,  NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume VI, Number 1, April  2013, pp.107-139.
 •  

 • Ali Can, The Perception of Reality and Its Effects On The Behavioural Change In The Context of Public Relations; ,   NEU Journal  of Social Sciences, Volume III, Number 1, April  2010, pp.17-26.
 •  

 • Yücel Can, The Role of Parent-Child Relationship on Negative Behavior and School Success in Adolescents: Evidence from Turkey ; NEU Journal   of Social  Sciences,  Volume II, Number 2,  October  2009, PP.113-131.
 •  

 • Turan Cavlan Yeni Osmanlıcılık: Batıdan Kopuş mu? NEU Journal   of Social  Sciences, Volume III, Number 2,  October  2010, pp.126-
 •  

 • Gary Chambers,  The Accommondation of Minority Nationalism in Multination States: An Appraisal of Scotland and Devolution; NEU Journal   of Social  Sciences,  Volume III, Number 2,  October  2010,pp.41-63.

   

 •  

 • İrfan Circiv, Çelik Aruoba,  Social and Environmental Awereness of Foreign Students inNorth Cyprus ,  NEU   Journal  of Social  Sciences,  Volume VII, Number 1, April   2014, pp.56-71.
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology