Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Nevzat Çalış, Hasan Abdioğlu, Recep Kılıç, Öğrencilerin Ders Başarısı Üzerinde Kişilik
  Özelliklerinin Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma; NEU Journal  of Social Sciences, Volume VIII, Number 1, April  2015, pp.83-109.
 •  

 • Ayşem Çalışkur, Belirli Meslek Alanlarına Göre İçsel Güdülenme ve Çalışma Değerlerinin İncelenmesi: İçsel Güdülenme ve Çalışma Değerleri Arasındaki İlişki; ; NEU Journal   of Social  Sciences,  Volume VII, Number 2,  October  2014,pp.2-11.
 •  

 • Orkun Çelik, Sibel Selim., Gender-Based Regional Wage Differentials in Turkish Labour Market: Quantile Regression Approach, NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 2, October 2016 , s. 168-193
 •  

 • Macide Çiçek, Fatih Kıraç, Mortgage Krizinin Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bulaşma Etkileri; , YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, s. 75-97
 •  

 • Füsun Kökalan Çımrın Manuel Castells’i Yeniden Okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlendirmesi; NEU Journal   of Social  Sciences,   Volume IV, Number 2,  October  2011,pp.65-77..
 •  

 • Meral Uğur Çınar, Marx, Arendt, Modernite, Yabancılaşma ve Siyaset: ya da , Modern Çağ’da İnsanca Bir Yaşam Mümkünmü, NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 2,,October 2016, s. 140-167
 •  

 • Serkan Çınar,  C. Erdem Hepaktan,  OECD Ülkeleri Vergi Sistemi Esnekliğinin Panel Eşbütünleşme Testleri ile Analizleri ;  NEU Journal   of Social  Sciences,   Volume IV, Number 2,  October  2011,pp.133-153..
 •  

 • Oya Çitçi, Yeni Siyaset:Neoliberalizm ve Postmodernizmin Siyasal Projesi;;  NEU Journal of Social   Sciences,   Volume I, Number 2,  October  2008 ,pp.2-32.
 •  

 • Funda Çoban, Toplumsal Cinsiyet Kuramına Giden Yolda Yaşamı ve Fikri Katkılarıyla Clara Zetkin ; , YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, s. 98-127
 •  

 • Ali Dayıoğlu, Muslim-Turkish Minority’s Freedom of Religion and Conscience and the Problem of Head Muftiate in Bulgaria between 1989and 2011;  NEU Journal  of Social Sciences, Volume V, Number 1, April  2012, pp. 2-33.
 •  

 • Ali Dayıoğlu, Uluslararası Hukukta Ayrılma Hakkı Anlamında Self-Determinasyon İlkesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği, ; YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, s. 2-25
 •  

 • Gökhan Demir, Derya Kömürcü, 1960’larda Sermayenin Yeni Düzen Arayışı: Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ; ; NEU  Journal   of Social  Sciences, Volume VII, Number 2,  October  2014,pp. 32-58.
 •  

 • Yusuf Demir , Rüştü Yayar, Türkiye’de Sürdürülebilir Cari Açık; ,   NEU Journal  of Social Sciences, Volume VII, Number 1, April  2014, pp.118-148.
 •  

 • Didem Demiralp, Toplumsal Değerlerin Sanatsal Oluşumlar Üzerindeki Etkisine İlkçağ’dan Bir Örnek: Eski Yunan Tasvir Sanatı ; ,   NEU Journal  of Social Sciences, Volume IV, Number 1, April  2011, pp. 80-91.
 •  

 • Yahya Demirkanoğlu, Hakan Özdemir,  6360 Sayılı Yasaya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Muhafazakâr Demokrat Kimlik Tanımı Üzerinden Bakış: Pekişen İktidarla Merkezileşen Yönetime Doğru, ; NEU  Journal of Social Sciences,    Volume VIII, Number 2,  October  2015,pp. 114-149..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology