Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Gülenay Baş Dinar, Yeni Kurumsal İktisatta Kurumların Rolü ve İşlevlerine İlişkin Bir Değerlendirme; ; NEU  Journal   of Social  Sciences,  Volume VII, Number 2,  October  2014,pp. 96-118.
 •  

 • Şakir Dinçşahin, Melis Arslan, The Development of Nationalism in India . NEU  Journal of Social  Sciences,  Volume VI,   Number 2,  October  2013,pp. 228-..
 •  

 • Setenay Nil Doğan,  Ece Öztan ,Gendering Science, Technology and Innovation: The Case of R&D in Turkey; NEU  Journal   of Social  Sciences,    Volume VIII, Number 2,  October  2015,pp. 56-83..
 •  

 • M. Zeki Duman,  Küreselleşme, Kimlik ve Çokkültürlülük ;,   NEU Journal  of Social Sciences,   Volume II, Number 1, April  2009, pp. 92-112.
 •  

 • Recep Duran The Third Tahâfut and an Example of Philosophy-Religion Relation in
  Fifteenth Century Istanbul: ‘Alâ Al-Dîn ‘Alî Al-Tûsî,   NEU Journal  of Social Sciences,   Volume II, Number 1, April  2009, pp. 141-.
 •  

 • Zafer Durdu Küresel Siyaset ve Çokkültürcülük;,   NEU Journal  of  Social Sciences,  Volume III, Number 1, April  2010, pp. 27-50.
 •  

 • Erdinç Durmuş, Aydın Görmez,  The Opposititions in Edward Albee’s The Zoo Story ; NEU Journal  of  Social Sciences, Volume III, Number 1, April  2010, pp. 90-101.
 •  

 • Erdinç Durmuş, Aydın Görmez, Oedipus at Colonus as a Divine Comedy: NEU Journal of Social  Sciences,   Volume IV, Number 2,  October  2011,pp.78-90..
 •  

 • Erdinç Durmuş, Fırat Yıldız, Hart Crane’s The Bridge as an Example of Modernist Poetry ;NEU  Journal   of Social  Sciences,  Volume VII, Number 2,  October  2014,pp. 79-95.
 •  

 • Aykut Ekinci, The Relationship Between Growth Volatility and Growth: Evidence From Turkish Data , NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 2 October 2016, s.2-21
 •  

 • Mehmet Serdar Erciş Küresel İşletmelerde Yerel Pazarlara Yönelik Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yansımaları ve “Roma’da Romalı Ol” Yaklaşımı ; NEU  Journal of Social  Sciences,  Volume III,   Number 2,  October  2010,pp. 30-40.
 •  

 • Hayrettin Erdemli The Paradox of The Synonymty of Increasing Returns” and Economie
  Scale;. NEU Journal  of Social Sciences,   Volume II, Number 1, April 2009, pp. 71-92
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology