Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Burcu Erşahan, İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe,Katılımcı Karar Verme ile Çalışanların İşe
  Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması;,  NEU Journal  of Social Sciences, Volume VI, Number 1, April  2013, pp. 107-139.
 •  

 • Kürşad Ertuğrul, A Case in Defence of the Universality of Human Rights; NEU  Journal of Social  Sciences,  Volume III,   Number 2,  October  2010,pp. 105-125.
 •  

 • Bülent Evre, Kıbrıslı Türk Siyasal Seçkinlerin Demografik Profilleri ;: NEU Journal of Social  Sciences,   Volume IV, Number 2,  October  2011,pp.113-132.
 •  

 • Achille Fofack, Nimi Sunju,Clement Oppong, Hüsam Rjoup, Mehmet Ağa, . The Impact of FDI Inflows on Economic Growth: Evidence from Landlocked Countries in Sub-Saharan Africa,; NEU Journal of Social Sciences, Volume X,Number 1, April 2017,pp. 153-168
 •  

 • Aysun Gezen , Yavuz Yıldırım, 2000’li Yıllarda Gramsci’yi Anlamak: Ortak Duyunun
  Kaynağı Olarak Toplumsal Hareketlerin Önemi; : ,   NEU Journal  of Social Sciences, Volume VII, Number 1, April  2014, pp.197-216.
 •  

 • Ömer Gökçekuş A Novel Approach in Calculating The Costs of “Economic Isolation”
  NEU  Journal of Social  Sciences,  Volume II,   Number 2, October  2009,pp. 70-87.
 •  

 • Feride D. Gönel, Enlargement of European Union and Its Trade Effects on the Mediterranean
  Partner Economies; , NEU Journal  of Social Sciences, Volume I, Number1 April  2008, pp. 97-115.
 •  

 • Feride Doğaner Gönel, Barış Vardar, Fikret Özer ,Turkey is at a Crossroad in the Age of
  Globalization: Testing the Role of Turkey’s Trade Competitiveness in Her Region;;; NEU  Journal  of Social  Sciences,  Volume III,   Number 2, October  2010,pp.2-29.
 •  

 • Şenay Yavuz Görkem, Corporate Communication Practices in Large Scale Organizations in Turkey: Do They Match Corporate Communication Theory? , NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 1, April 2016 s.141-167.
 •  

 • Aydın Görmez, Erdinç Durmuş, The Opposititions in Edward Albee’s The Zoo Story ;NEU Journal  of Social Sciences, Volume III, Number1 April  2010, pp. 90-101.
 •  

 • Aydın Görmez, Erdinç Durmuş, Oedipus at Colonus as a Divine Comedy:: NEU Journal of Social  Sciences,   Volume IV, Number 2,  October  2011,pp.78-90..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology