Author Index

Author Index 2017-07-21T11:50:40+00:00
 • Haldun Gülalp, Sekülerleşme Kuramının Avrupa-Merkezciliği ve Demokrasi Sorunu;  NEU Journal  of Social Sciences, Volume I, Number1 April  2008, pp. 116-137..
 •  

 • Nurşen Gürboğa, Türk-Yunan Mübadelesi ve Devletin Mübadil Romanlara İlişkin Söylem ve Politikaları , , NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 1 April 2016, s.109-140
 •  

 • Yüksel Gündüz, Aydın Balyer, Effects of Structured Extracurricular Facilities on Students’ Academic and Social Development; NEU Journal   of Social  Sciences, Volume V, Number 2,  October  2012, pp. 4-20
 •  

 • Ayça Sarıalioğlu Hayali , Analysing the Role of Financial Derivates in the International
  Emerging Markets Financial Crises in Terms of the Existing Crisis Literature: A Contribution to the Third Generation Models ; NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume VI, Number 2,  October  2013, pp. 2-40.
 •  

 • Pelin Helvacı A Pionner in Ottoman Sociology: Prince Sabahattin . NEU Journal of Social  Sciences,   Volume IV, Number 2,  October  2011,pp.154.
 •  

 • C. Erdem Hepaktan, Serkan Çınar OECD Ülkeleri Vergi Sistemi Esnekliğinin Panel Eşbütünleşme Testleri ile Analizleri ;. NEU Journal  of Social  Sciences, Volume IV, Number 2,  October  2011,pp.133—153.
 •  

 • Saifullahi Sani Ibrahim, Abubakar Muhammad , Information and Communication
  Tecnology and Bank Performance in Nigeria: A Panel Data Analysis ; . NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume VII, Number 2,  October  2014, pp.165-176..
 •  

 • Evren İpek Özcan Karahan ,,   Türkiye’ye Yönelik Finansal Sermaye Akımlarının Tasarruf
  ve Yatırım Üzerine Etkisi , NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume VIII, Number 2,  October  2015, pp.  181-206.
 •  

 • Ceren Kalfa, Faruk Ataay, Tocqueville’in Demokrasi Teorisine Katkıları Üzerine; , NEU Journal  of  Social Sciences, Volume VII, Number 1, April  2014, pp.29-55..
 •  

 • Direnç Kanol Assessing the Cypriot Mep’s Performance: 2009-2011; NEU Journal  of  Social Sciences, Volume V, Number 1, April  2012, pp.52-65.
 •  

 • Direnç Kanol Does Exposure To Violence Increase or Decrease Support For Politıcal Violence? ; NEU Journal  of Social  Sciences,  Volume VIII, Number 2,  October  2015, pp. 41-55..
 •  

 • Erdem Karaca, Birinci Dünya Savaşı’nda Kıbrıs: İlhak ve İşgal Sürecinin Neue Freie Presse’de (Viyana) Takdimi, , NEU Journal of Social Sciences, Volume IX., Number 2 October 2016,, s.85-114
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology