Editör

Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN
1993 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde başladığı akademik eğitimini, 2002 yılında “KKTC’de Enformasyon Politikası” adlı yüksek lisans ve 2008 yılında Başkent Üniversitesi İşletme (Yönetim ve Organizasyon) Doktora Programı’nda hazırladığı “Bilişim Sektöründeki Firmaların Örgütsel Tasarımlama Yaklaşımı Çerçevesinde Yenilik Yapma Eğilimleri” isimli doktora tezi ile tamamlamıştır. Sağsan, profesyonel kariyerine 1999 yılında Ankara’da Aristokrat Travel and Meeting Planner adlı firmada “Kongre Direktörü” olarak başlamıştır. 2000 yılında yine Ankara’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi kuruculuğunu üstlenmiş ve bu görevi Bilgi Mühendisliği Masa Başkanlığı pozisyonunda 3 yıl sürdürmüştür. 2 Eylül 2002 tarihinde henüz daha doktora birinci sınıfta iken Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ortak kuruculuğunu üstlenmiştir. Eylül 2010 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı unvanıyla halen bu göreve devam etmektedir. Eylül 2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde İnovasyon ve Bilgi Yönetimi adı altında İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Programı kurmuş, yine Eylül 2013 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatısı altında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nı açmış ve bunların halen kurucu başkanlığını yürütmenin yanında yürütücülüğünü de yapmaktadır. Ayrıca, 2013 yılında aynı Üniversite’nin kurucu rektörü tarafından Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) Müdürlüğü’ne atanmıştır. Son olarak Aralık 2015 tarihinden bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür vekilliğine atanmış ve bu görevi halen yürütmektedir. Prof. Sağsan, akademik kariyeri boyunca şu ana kadar Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri, TC İçişleri Bakanlığı, TC Sağlık Bakanlığı, TC Kalkınma Bakanlığı, TODAİE ve bunun gibi birçok kamu kurumuna, yerel yönetimlere ve özel sektör firmalarına strateji, teknoloji ve insan kaynakları odaklı hizmet içi eğitim programları vermektedir. Sağsan’ın, şu ana kadar yayınlanmış bir adet derleme kitabı ve 100’ü aşkın uluslararası ve ulusal düzeyde makale, tebliğ ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Sağsan ayrıca kimi özel ve kamu kuruluşları ile üniversitelerde ve birçok ülkede Ülkemizin adını ön plana taşıyan bir misyon çerçevesinde çeşitli davetli konuşmacı olarak özel konferanslar vermektedir.

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Editörü  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü
Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi Müdürü (BİYAMER)
Tel: +90 392 675 10 00 /3101 veya 3126
sobilder@neu.edu.tr ; mustafa.sagsan@neu.edu.tr