Editörler

Doç. Dr. Zihni TURKAN

1958 yılında Baf / Kıbrıs’ta doğdu. İlk öğrenimini Kıbrıs’ta, orta öğrenimini Türkiye’de Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Yüksek Mimar ünvanı ile mezun oldu. Mesleğini, Kıbrıs’ta serbest mimar olarak mimari proje ve şantiye uygulamaları ile sürdürdü. 1992-93 akademik yılında, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin kurucu kadrosunda öğretim görevlisi olarak yer aldı. Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü doktora çalışmasını, 2000 yılında tamamladı. Halen Y.D.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde Doç. Dr. olarak öğretim üyeliği yapmaktadır. Uygulanmış mimari tasarımları, akademik bildiri ve makaleleri yanı sıra meslek kuruluşları olan Mimarlar Odası ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde, Yönetim Kurulu Üyeliği ile Başkanlık, Anıtlar Yüksek Kurulu’nda, K.K.T.C. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda ve K.K.T.C. İnşaat Encümeni’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, iki toplumlu çalışmalar koordinatörlüğü, çeşitli mesleki temsiliyetler gibi birçok görevlerde bulundu. Çeşitli zamanlarda ise proje yarışma jüri üyeliği, sempozyum ve kongrelerde de organizasyon komitesi üyeliği ile koordinatörlük görevlerini gerçekleştirdi. Zihni Turkan, Yük. Mimar Memnune Turkan ile evlidir.

Yrd. Doç. Dr. Buket ASİLSOY

21/08/1977 yılında Kıbrıs’ta doğdu. Çayırova İlkokulu’ndaki eğitiminden sonra ortaokul ve lise öğrenimini 1994 yılında Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Peyzaj Planlama Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1999 yılından itibaren peyzaj mimarı olarak farklı kurumlarda peyzaj proje danışmanlık ve uygulama hizmetleri vermiştir. 2015 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Buket Asilsoy, 2010-2011 bahar yarıyılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğretim elemanı olarak bulunmaktadır. Bu kapsamda peyzaj proje (konut bahçesi, kamusal yeşil alanlar ve toplu konut yeşil alanları vs), kentsel peyzaj planlama, peyzaj mimarlığı tarihi, kent planlma tarihi konularında dersler vermektedir. Aynı bölümde 2016 yılında yardımcı doçent olarak atanmıştır. Uluslararası ve ulusal dergi, konferans ve sempozyumlarda yayınlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca 2014-16 ve 2016-18 çalışma dönemlerinde KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası başkanlığı yapmıştır.