Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Şerafettin Karakaya, Aysun Yeşilyurt, Erdal Bay,  , Öğrenme ve Değişim ‘Kendini Değerlendirme Çalışması);YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Nisan 2010, s..2-16
 •  

 • Rifat Karakuş, Sezer Öksüz, İbrahim Bozkurt, Soyut Bir Varlık Olarak İş Deneyim Belgelerinin Örgütlere Katma Değeri Üzerine Bir İnceleme Çalışması; ;YDÜ  Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,    Sayı 1,Nisan 2015 ,s. 110-131..
 •  

 • M.Özgür Kayalıca,Ensar Yılmaz,  Finace-Growth Nexus,YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Ekim 2008, s. 94-11
 •  

 • Serhat Kaymas, Yeni Liberalizmin Hegemonya Uğrağı Olarak Enformasyon Toplumu Söylemi ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye ve Bilgi Toplumu Siyasası; YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt III, Sayı 2, Ekim 2010,  s. 64-104.
 •  

 • Serhat Kaymas, Dest-i İzdivacınıza Talibim: Kolektif Kimliği, İslamileştirilen Yaşam Biçimleri ve Kullanım Örüntüleri İçerisinden Okumak.YDÜ Sosyal  Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 1, Nisan 2011,  s. 172.
 •  

 • Serhat Kaymas Egemene Direniş Olarak Alt Kültürü Okumak: Alt Kültür Örüntüsü Olarak Ankaralı Şarkıcıları Anlamlandırmaya Dair Bir Deneme ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt V, Sayı 2, Ekim 2012, s. 177-211..
 •  

 • Serhat Kaymas , Türkiye ve Bilgi Toplumu Siyasası: Bir Toplumsal Dönüşüm Hikâyesini Yeniden Okumak;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 1, Nisan 2014,  s. 149-196..
 •  

 • Recep Kılıç, Nevzat Çalış, Hasan Abdioğlu, Öğrencilerin Ders Başarısı Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,    Sayı 1,Nisan 2015,  s. 83-109..
 •  

 • Tanju Kılıç, Mahmut Arslan, M. Kemal Öktem, Şans Oyunları Kurumlarının Sosyal Sorumluluğu:Türkiye için Önlemler ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Ekim 2009, s.50-77.
 •  

 • Burcu İşgüden Kılıç, Ömür Kızılgöl, Is Cognitive Misfit an Issue for Accounting Students?A Field Study Using the Felder Soloman Index of Learning Style, ; YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, Ekim 2016, s.60-84
 •  

 • Fatih Kıraç, Macide Çiçek, Mortgage Krizinin Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bulaşma Etkileri; YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, pp.75-97
 •  

 • Dilek Özhan Koçak, Orhan Kemal Koçak , Digitalized Memory, Forgetting and the Loss of Social Memory;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1, Nisan 2013, s. 40-59.
 •  

 • Orhan Kemal Koçak ,Dilek Özhan Koçak, Digitalized Memory, Forgetting and the Loss of Social Memory;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1,Nisan 2013, s. 40-59..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology