Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Levent Köker, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 2,Ekim 2008,  s. 33-55.
 •  

 • Nahit Erdem Köker, Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kurumların Dış Çevreleri Tarafından Algılanması: Ampirik Bir Araştırma ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1,Nisan 2013,  s. 140-168..
 •  

 • Derya Kömürcü, Geçmişle Gelecek Arasında Bir Alternatif Arayışı: Sosyal Demokrat Halkçı Parti ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Ekim 2009 s.2-32.
 •  

 • Derya Kömürcü, Gökhan Demir., 1960’larda Sermayenin Yeni Düzen Arayışı: Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 2,Ekim 2014,  s. 32-58..
 •  

 • Nilgün Küçükkaraca, Hande Albayrak,. Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Hegemonik Erkeklik Algısı: Neden Sonuç İlişkisi Üzerine Bir Tartışma, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, s.85-108.
 •  

 • Oya Dağlar Macar, Kırım Savaşında İstanbul, İzmir ve Çanakkale’deki İngiliz Hastahaneleri, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, s.194
 •  

 • Duyan Mağden,  Utku Beyazıt ,,  Üniversitede Öğrenim Gören ErkekÖğrencilerde Aşırı Cinsiyet İdeolojisi ve Babalık Rolü Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VIII,  Sayı 2,Ekim 2015,  s. 207-229. .
 •  

 • Zekeriya Menak,Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili,  Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt V, Sayı 2, Ekim 2012, s. 212-229..
 •  

 • Abubakar Muhammad ,Saifullahi Sani Ibrahim,  Information and Communication Tecnology and Bank Performance in Nigeria: A Panel Data Analysis ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 2, Ekim 2014, s. 165-176..
 •  

 • Ebru Oğurlu A Test Case For Democratic Consolidation Processes In Central And Eastern Europe: Citizenship; YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Nisan 2009  s.51-70.
 •  

 • Ebru Oğurlu, Doğu-Batı Söylemleri Çerçevesinde Türkiye- Avrupa/Avrupa Birliği Algıla(mala)rı ; ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI,  Sayı 2, Ekim 2013 ,s. 41-64..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology