Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Clement Oppong, Hüsam Rjoup, Nimi Sunju,Achille Fofack, Mehmet Ağa, . The Impact of FDI Inflows on Economic Growth: Evidence from Landlocked Countries in Sub-Saharan Africa,; NEU Journal of Social Sciences, Volume X,Number 1, April 2017,pp. 153-168
 • Emir Otluoğlu,K. Övgü Çakmak-Otluoğlu, Banu S.Ünsal-Akbıyık, Changing Career Patterns: A Comparative Study on the Careers of Chief Financial Officers;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,    Sayı 1,Nisan 2015, s. 132-146..
 •  

 • K. Övgü Çakmak Otluoğlu, Bir Çalışma Alanı Olarak Kariyerin Sosyoloji ve Psikoloji Disiplinlerindeki Temelleri;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 1, Nisan 2014,  s. 87-108..
 •  

 • K. Övgü Çakmak-Otluoğlu, Banu S.Ünsal-Akbıyık, Emir Otluoğlu, Changing Career Patterns: A Comparative Study on the Careers of Chief Financial Officers;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,    Sayı 1, Nisan 2015 , s. 132-146..
 •  

 • Sezer Öksüz, İbrahim Bozkurt, Rifat Karakuş, Soyut Bir Varlık Olarak İş Deneyim Belgelerinin Örgütlere Katma Değeri Üzerine Bir İnceleme Çalışması; ;YDÜSosyal   Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,    Sayı 1, Nisan 2015, s. 110-131..
 •  

 • M.Kemal Öktem, Kamu Yönetimi İşbirliğinde Çevrenin Korunması;YDÜ Sosyal  Bilimler  Dergisi, Cilt I,  Sayı 2, Ekim 2008, s.56-79..
 •  

 • M. Kemal Öktem, Tanju Kılıç, Mahmut Arslan, Şans Oyunları Kurumlarının Sosyal Sorumluluğu:Türkiye için Önlemler ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Ekim 2009, s.50-77.
 •  

 • Uğur Ömürgönülsen, Mete Yıldız,   Why Do Bureaucrats Push For Administrative Reform? Proposing A Model of Bureaucratic Behavior ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi,    Cilt II, Sayı 1, Nisan 2009, s.113-140..
 •  

 • Uğur Ömürgönülşen,Uğur Sadioğlu,  Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler;YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 1  Nisan 2011, , s. 129-171.
 •  

 • Hüseyin Özdeşer, Okan Veli Şafaklı, KKTC’de Mevduat Sahiplerine (Mudilere) Özgü Banka Seçme Kriterleri; ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 2,Ekim 2008,  s. 80-93
 •  

 • M. Akif Özer, Hüseyin Yayman ,Klasik Yönetim Düşüncesinden Bir Sapma: Yönetişim,Dönüşüm ve 3. Dünya Bakışı;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Ekim 2009,  s.88-112.
 •  

 • Fikret Özer ,Feride Doğaner Gönel, Barış Vardar, Turkey is at a Crossroad in the Age of Globalization: Testing the Role of Turkey’s Trade Competitiveness in  Her Region;YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt III, Sayı 2,Ekim 2010,  s. 2-29.
 •  

 • Hakan Özdemir, Yahya Demirkanoğlu  6360 Sayılı Yasaya Adalet ve KalkınmaPartisi’nin Muhafazakâr Demokrat Kimlik Tanımı Üzerinden Bakış: Pekişen İktidarla Merkezileşen Yönetime Doğru, , YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt  VIII,  Sayı 2, Ekim 2015, s. 114-149..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology