Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Nuran Aytemur Sağıroğlu, Köy Enstitüsü Mezunlarının Halkçılık Anlayışının Eleştirel Bir İncelemesi ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI,  Sayı 2,  Ekim 2013, s. 178-198..
 •  

 • Nuran Aytemur Sağıroğlu, Eğitimin Görme Engelli Kadınların Toplumsal ve Siyasal Katılımı Üzerindeki Etkileri, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, s. 169
 •  

 • Caner Sancaktar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki Kültürel ve Demografik Mirası ; YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt V, Sayı 2, Ekim 2012,  s. 53-93.
 •  

 • Bilal Savaş ,Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat: Nedensellik Analizi, 1928-2006 YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt IV, Sayı 1,Nisan 2011,  s.38-67.
 •  

 • Sibel Selim., Orkun Çelik, Gender-Based Regional Wage Differentials in Turkish Labour Market: Quantile Regression Approach, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, Ekim 2016, s. 168-193
 •  

 • Hasan Sen, Futbolun Değişen Yapısı Üzerine Sosyolojik Bir Analiz ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1, Nisan 2013, s. 88-106..
 •  

 •  Elena Shadrina, Japan’s Pre and Post 3/11 Energy Policy: Distressing Lessons And Blurred Prospects;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt V, Sayı 2,Ekim 2012, s. 94-136.
 •  

 •  Elena Shadrina, State Capitalism and Russia’s Energy Policy in Northeast Asia; ;YDÜ Sosyal  Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 2, Ekim 2013, s. 65-123..
 •  

 • Elena Shandrina, Choices to Diversify: EU’s Regulation, Sanctions and Russia’s Gas Policy, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, Ekim 2016, s. 45-84
 •  

 • Onur Sunal, Amerikan Sendikal Hareketi: Tarihsel Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme;YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 1,Nisan 2011, s. 112-128..
 •  

 • Onur Sunal, The Financial Outlook of Turkish Social Security System: Can Social Security Deficits Be Alleviated?YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1, Nisan 2013,  s. 181-192.
 •  

 • Nimi Sunju, Clement Oppong, Hüsam Rjoup, Achille Fofack, Mehmet Ağa, . The Impact of FDI Inflows on Economic Growth: Evidence from Landlocked Countries in Sub-Saharan Africa,; NEU Journal of Social Sciences, Volume X,Number 1, April 2017,pp. 153-168
 • Okan Veli Şafaklı, Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi ve KKTC’ye Yansıması Üzerine Retrospektif Tablosal Değerlendirme;YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt   II, Sayı 2, Ekim  2009, s.132-147.
 •  

 • Okan Veli Şafaklı, Hüseyin Özdeşer, KKTC’de Mevduat Sahiplerine (Mudilere) Özgü Banka Seçme Kriterleri; ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt I,Sayı 2,Ekim 2008, s.80-93
 •  

 • Onur Şaraplı, Detainee Conditions in Australia: 1996-2001;YDÜ Sosyal Bilimler DergisiCilt  VII,  Sayı 1, Nisan 2014,  pp.109-117.
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology