Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Betül Dilara Şeker, Murat Boysan, İranlı Geçici Sığınmacıların Kültürleşme Tercihlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi;YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt VI, Sayı 1, Nisan  2013,  pp.18-39.
 •  

 • Betül Dilara Şeker, Emine Akman., The Association Between Need for Cognitive Closure and Basic Values, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, s.2-21
 •  

 • Soyalp Tamçelik Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Devletin Yasama Organı ve ÖzellikleriYDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt  II, Sayı 1, Nisan 2009, s. 20-50
 •  

 • Mehmet Recep Taş, George Lamming and V. S. Naipaul in the Light of Politics of Postcolonialism ;YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt V, Sayı 1, Nisan 2012,  s. 99-121..
 •  

 • Nihan Özgüven Tayfun Perakentecilikte Müşterilerle İletişim Yönteminin Seçimi: Promethee Karar Tekniği ile Bir Uygulama,  YDÜ Sosyal   Bilimler   Dergisi, Cilt VIII,  Sayı 2,Ekim 2015,  s. 150-180..
 •  

 • Zihni Turkan Tombs of Pre-Classical and Classical Eras of Turkish Architecture in Anatolia YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Ekim 2009, s.148
 •  

 • Zihni Turkan, The Central Dome Space Composition in the Ottoman Classical Architecture.YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt V, Sayı 1,Nisan 2012,  s. 179.
 •  

 • Turgut Türsoy Forecasting Economic Growth Rate: the Case of North Cyprus.YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1,Nisan 2013,  s. 193.
 •  

 • Turgut Türsoy; Tahir Abu Awwad, The Effects of Macroeconomic Variables on the Banking Sector Index: Evidence from Turkish Stock Market, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, Ekim 2016, s. 168-184.
 •  

 • Ahmet Uğur,Yusuf Ekrem Akbaş, OECD Ülkelerinde Kısa Vadeli Sermaye Akımları ve Ekonomik Büyümenin Cari Açık Üzerindeki Etkisinin Statik ve Dinamik Panel Veri Modelleriyle Tahmini.YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 1, Nisan 2014, s. 217..
 •  

 • Burak Ülman Bolivya’da Cocaleros Hareketini Anlamak. YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 1, Nisan 2008,  s. 168
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology