Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Barış Vardar, Fikret Özer Feride Doğaner Gönel,,Turkey is at a Crossroad in the Age of Globalization: Testing the Role of Turkey’s Trade Competitiveness in Her Region; YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt III, Sayı 2,Ekim 2010,  s. 2-29.
 •  

 • Ruhtan Yalçıner, Nationalism and Spasmal Normativity:In Search for a Universal Principle; YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,    Sayı 1, Nisan 2015, s. 147-171..
 •  

 • Rüştü Yayar, Yusuf Demir , Türkiye’de Sürdürülebilir Cari Açık;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 1, Nisan 2014, s. 118-148..
 •  

 • Hüseyin Yayman, M. Akif Özer,   ,Klasik Yönetim Düşüncesinden Bir Sapma: Yönetişim,Dönüşüm ve 3. Dünya Bakışı;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II,Sayı 2,  Ekim 2009, s.88-112.
 •  

 • Aysun Yeşilyurt, Erdal Bay, Şerafettin Karakaya,   , Öğrenme ve Değişim ‘Kendini Değerlendirme Çalışması);YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Nisan 2010,  s.2-16.
 •  

 •  Yavuz Yıldırım, Aysun Gezen , 2000’li Yıllarda Gramsci’yi Anlamak: Ortak Duyunun Kaynağı Olarak Toplumsal Hareketlerin Önemi;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 1,Nisan 2014,  s. 197-216..
 •  

 • Fırat Yıldız,Erdinç Durmuş,  Hart Crane’s The Bridge as an Example of Modernist Poetry ; YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 2,Ekim 2014,  s. 79-95.
 •  

 • Harun Yıldız, X ve Y Kuşağı Çalışanların Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırılması, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, s.128-152
 •  

 • Mete Yıldız,  Uğur Ömürgönülsen, Why Do Bureaucrats Push For Administrative Reform? Proposing A Model of Bureaucratic Behavior ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi,  Cilt II, Sayı 1,Nisan 2009,  s.113-140..
 •  

 • Mete Yıldız,Şafak Başa,  Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği Düzenlemesi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme;YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 2, Ekim 2011,  s. 34-64..
 •  

 • Ensar Yılmaz, M.Özgür Kayalıca, Finace-Growth Nexus,YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Ekim 2008, s. 94-117
 •  

 • Hüseyin Yılmaz, Atila Karahan, Dönüştürücü Liderliğin Bilgi Yönetim Süreçleri ve Örgüt Performansı Üzerindeki Etkileri: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma;YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt V, Sayı 1,Nisan 2012,  s. 146-178..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology