Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Tahir Abu Awwad, Turgut Türsoy; The Effects of Macroeconomic Variables on the Banking Sector Index: Evidence from Turkish Stock Market, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 1, Ekim 2016, s. 168-184.
 •  

 • Erhan Ayaz, Arap Baharı Sonrası Dönemde Avrupa Birliği’nin Orta Doğu ve Akdeniz Politikalarının Geleceği ve Türkiye’nin Rolü;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1,Nisan 2013,  s. 60-87..
 •  

 • Zülküf Aydın, Demokrasi Mühendisliği ve Azgelişmiş Ülkeler;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 1, Nisan 2008,  s. 53-84
 •  

 • Ergun Aydınoğlu, Düzenin Yabancılaşması ya da Bir Tezin Tarihsel Kaderi Üzerine Bir Deneme;YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt V, Sayı 1, Nisan 2012, s. 66-98..
 •  

 • Cenk Aygül, Asiatic Mode of Production and The Ottoman Empire ;YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 2,Ekim 2011,  s. 2-33..
 •  

 • Elşen Resuloğlu Bağırzade , İktisat Biliminde Kayıtdışı Ekonomi Araştırmaları Üzerine;YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt V, Sayı 1, Nisan 2012, s. 34-51..
 •  

 • İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe, Burcu Erşahan, Katılımcı Karar Verme ile Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1Nisan 2013, , s. 107-139..
 •  

 • Aydın Balyer, Yüksel Gündüz, Effects of Structured Extracurricular Facilities on Students’ Academic and Social Development; ;YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi, Cilt V, Sayı 2, Ekim 2012,  s. 4-20.
 •  

 • Berker Bank ,Rusya’da 1905-1920 Yılları Arasında Tarihsel Dönüşüm Süreci ve Siyasal Tartışmalar ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt IV, Sayı 1,Nisan 2011,s. 2-37.
 •  

 • Berker Bank, Poulantzas’ın Kapitalist Devlet Kuramı: Sivil Toplum ve Devlet Arasındaki İkiliğin Aşılması;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt V, Sayı 2,Ekim 2012,s. 21-52.
 •  

 • Berker Bank Gramsci’nin Devlet ve Hegemonya Kavramlarının Kuramsal Çözümlemesi ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI,  Sayı 2, Ekim 2013, s. 2-40.
 •  

 • Berker Bank, (Klasik) Faşizm Üzerine Marxist Tartışmalar, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, Ekim 2016, s. 22-59
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology