Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • M. Murat Baskıcı, Machine Prices and the Mechanization of Ottoman Agriculture, 1860-1914 ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt IV, Sayı 1, Nisan 2011,s.68-79.
 •  

 • Şafak Başa, Mete Yıldız, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği Düzenlemesi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme;YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 2,Ekim 2011,  s. 34-64..
 •  

 •  Erdal Bay, Şerafettin Karakaya, Aysun Yeşilyurt , Öğrenme ve Değişim ‘Kendini Değerlendirme Çalışması);YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Nisan 2010, s.2-16.
 •  

 • Güzin Bayar , Türkiye’nin Kalkınmış Ülkelere ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerine İhracatı: Karşılaştırmalı Yer Çekimi Analizi; ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 2, Ekim 2014, s. 119-164..
 •  

 • Evren Kutlay Baydar, 19. Yüzyıl Osmanlı Padişahlarının Müzik Politikalarından Kesitler ; YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 1,Nisan 2011, s. 92-111.
 •  

 •  Evez Bayramov Hakikatin Hakikilik Kriterleri Zaman Düzleminde: Retrospektif Yaklaşımlarda ‘Kısır Döngü’ Sendiromu;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt V, Sayı 2, Ekim 2012,  s. 137-155.
 •  

 • Utku Beyazıt , Duyan Mağden Üniversitede Öğrenim Gören ErkekÖğrencilerde AşırıCinsiyet İdeolojisi ve Babalık Rolü Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VIII,  Sayı 2, Ekim 2015, S. 207-229. .
 •  

 • Yıldız Bilge, Yusuf Bilge,Hakan Öztunç, Kişilik Bozuklukları ile Gelir ve Cinsiyet Değişkenlerinin İlişkisinin İncelenmesi YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VIII,  Nisan 2015,   Sayı 1, s. 63-82..
 •  

 • Yusuf Bilge,Hakan Öztunç, Yıldız Bilge,  Kişilik Bozuklukları ile Gelir ve Cinsiyet Değişkenlerinin İlişkisinin İncelenmesi YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VIII,    Sayı 1, Nisan 2015, s. 63-82..
 •  

 • Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak,Suvat Parin,  Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni BirOlgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler ;YDÜ Sosyal  Bilimler Dergisi, Cilt V, Sayı 2, Ekim 2012,  s. 212-229..
 •  

 • Korkut Boratav, Income Distribution in International Trade of  Primary Commodities;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 1, Nisan 2008, s.85-96..
 •  

 •  Murat Boysan, Betül Dilara Şeker, İranlı Geçici Sığınmacıların Kültürleşme Tercihlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1,  Nisan 2013, s. 18-39..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology