Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • İbrahim Bozkurt, Rifat Karakuş, Sezer Öksüz, Soyut Bir Varlık Olarak İş Deneyim Belgelerinin Örgütlere Katma Değeri Üzerine Bir İnceleme Çalışması; ;YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,  Nisan 2015,   Sayı 1, s. 110-131..
 •  

 • Alper Karavardar, Gülşah Karavardar, Denetim Kararlarını Etkileyen Bilişsel Önyargılar YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, pp.26-48
 •  

 • Ebru Kayaalp, The Idea of ‘Individual’ in Durkheim, Mauss and Bourdieu, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, pp.49-74
 •  

 • Tuba Büyükbeşe, Burcu Erşahan, İsmail Bakan, Katılımcı Karar Verme ile Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1, Nisan 2013, s. 107-139..
 •  

 • Ali Can, The Perception of Reality and Its Effects On The Behavioural Change In The Context of Public Relations;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Nisan 2010, s.17-26.
 •  

 • Yücel Can, The Role of Parent-Child Relationship on Negative Behavior and School Success in Adolescents: Evidence from Turkey ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt  II,   Sayı 2,Ekim 2009,  s.113-131.
 •  

 • Turan Cavlan Yeni Osmanlıcılık: Batıdan Kopuş mu? YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt  III, Sayı 2,Ekim 2010,  s.126.
 •  

 • Gary Chambers,  The Accommondation of Minority Nationalism in Multination States: An Appraisal of Scotland and Devolution; ; YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt III, Sayı 2, Ekim 2010,  s. 41-63..
 •  

 • İrfan Circiv, Çelik Aruoba,  Social and Environmental Awereness of Foreign Students in North Cyprus ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 1, Nisan 2014, s. 56-71..
 •  

 • Nevzat Çalış, Hasan Abdioğlu, Recep Kılıç, Öğrencilerin Ders Başarısı Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma;YDÜSosyal   Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,    Sayı 1, Nisan 2015,  s. 83-109..
 •  

 • Ayşem Çalışkur, Belirli Meslek Alanlarına Göre İçsel Güdülenme ve Çalışma Değerlerinin İncelenmesi: İçsel Güdülenme ve Çalışma Değerleri Arasındaki İlişki; ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 2,Ekim 2014,  s. 2-31..
 •  

 • Orkun Çelik, Sibel Selim., Gender-Based Regional Wage Differentials in Turkish Labour Market: Quantile Regression Approach, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, Ekim 2016, s. 168-193
 •  

 • Macide Çiçek, Fatih Kıraç, Mortgage Krizinin Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bulaşma Etkileri; , YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, s. 75-97
 •  

 • Füsun Kökalan Çımrın Manuel Castells’i Yeniden Okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlendirmesi;YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi,Cilt IV, Sayı 2, Ekim 2011, s. 65-77..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology