Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Meral Uğur Çınar, Marx, Arendt, Modernite, Yabancılaşma ve Siyaset: ya da , Modern Çağ’da İnsanca Bir Yaşam Mümkünmü, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, Ekim 2016, s. 140-167
 •  

 • Serkan Çınar,  C. Erdem Hepaktan,  OECD Ülkeleri Vergi Sistemi Esnekliğinin Panel Eşbütünleşme Testleri ile Analizleri ;YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 2, Ekim 2011,  s. 133-153.
 •  

 • Oya Çitçi, Yeni Siyaset:Neoliberalizm ve Postmodernizmin Siyasal Projesi;YDÜ Sosyal  Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Ekim 2008, s. 2-32..
 •  

 • Funda Çoban, Toplumsal Cinsiyet Kuramına Giden Yolda Yaşamı ve Fikri Katkılarıyla Clara Zetkin ; , YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, s. 98-127
 •  

 • Ali Dayıoğlu, Muslim-Turkish Minority’s Freedom of Religion and Conscience and the Problem of Head Muftiate in Bulgaria between 1989and 2011; YDÜ Sosyal Bilimler    Dergisi, Cilt V, Sayı 1, Nisan 2012,  s.2-33..
 •  

 • Ali Dayıoğlu, Uluslararası Hukukta Ayrılma Hakkı Anlamında Self-Determinasyon İlkesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği, ; YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı 1, Nisan 2017, s. 2-25
 •  

 • Gökhan Demir, Derya Kömürcü, 1960’larda Sermayenin Yeni Düzen Arayışı: Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 2, Ekim 2014,  s. 32-58..
 •  

 • Yusuf Demir , Rüştü Yayar, Türkiye’de Sürdürülebilir Cari Açık;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 1,Nisan 2014,  s. 118-148..
 •  

 • Didem Demiralp, Toplumsal Değerlerin Sanatsal Oluşumlar Üzerindeki Etkisine İlkçağ’dan Bir Örnek: Eski Yunan Tasvir Sanatı ; YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt IV, Sayı 1, Nisan 2011,  s.80-91.
 •  

 • Yahya Demirkanoğlu, Hakan Özdemir,  6360 Sayılı Yasaya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Muhafazakâr Demokrat Kimlik Tanımı Üzerinden Bakış: Pekişen İktidarla Merkezileşen Yönetime Doğru, , YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VIII,  Sayı 2,Ekim 2015,  s. 114-149..
 •  

 • Gülenay Baş Dinar, Yeni Kurumsal İktisatta Kurumların Rolü ve İşlevlerine İlişkin Bir Değerlendirme; ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 2, Ekim 2014, S. 96-118..
 •  

 • Şakir Dinçşahin, Melis Arslan, The Development of Nationalism in India .YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VI,  Sayı 2,Ekim 2013,  s. 228..
 •  

 • Setenay Nil Doğan,  Ece Öztan ,Gendering Science, Technology and Innovation: The Case of R&D in TurkeyYDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VIII,  Sayı 2, Ekim2015,  s. 56-83..
 •  

 • M. Zeki Duman,  Küreselleşme, Kimlik ve Çokkültürlülük ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Nisan 2009,  s.92-112.
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology