Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Recep Duran The Third Tahâfut and an Example of Philosophy-Religion Relation in Fifteenth Century Istanbul: ‘Alâ Al-Dîn ‘Alî Al-TûsîYDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Nisan 2009,  s.141-.
 •  

 • Zafer Durdu Küresel Siyaset ve Çokkültürcülük;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 1,Nisan 2010,  s.27-50.
 •  

 • Erdinç Durmuş,Aydın Görmez,  The Opposititions in Edward Albee’s The Zoo Story ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Nisan 2010, s.90-101.
 •  

 • Erdinç Durmuş, Aydın Görmez, Oedipus at Colonus as a Divine Comedy:YDÜ Sosyal Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 2,Ekim 2011,  s.78-90..
 •  

 • Erdinç Durmuş, Fırat Yıldız, Hart Crane’s The Bridge as an Example of Modernist Poetry ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII, Ekim 2014,  Sayı 2, s. 79-95.
 •  

 • Aykut Ekinci, The Relationship Between Growth Volatility and Growth: Evidence From Turkish Data, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, Ekim 2016, s.2-21
 •  

 •  Mehmet Serdar Erciş Küresel İşletmelerde Yerel Pazarlara Yönelik Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yansımaları ve “Roma’da Romalı Ol” Yaklaşımı ; );YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 2,Ekim 2010,  s. 30-40.
 •  

 • Hayrettin Erdemli The Paradox of The Synonymty of Increasing Returns” and Economie Scale;.YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 1,Nisan 2009,  s.71-92
 •  

 • Burcu Erşahan, İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe,Katılımcı Karar Verme ile Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VI, Sayı 1, Nisan 2013,  s. 107-139..
 •  

 • Kürşad Ertuğrul, A Case in Defence of the Universality of Human Rights; ; YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt III, Sayı 2, Ekim 2010, s.105-125.
 •  

 • Bülent Evre, Kıbrıslı Türk Siyasal Seçkinlerin Demografik Profilleri ;YDÜ Sosyal Bilimler    Dergisi, Cilt IV, Sayı 2, Ekim 2011,  s. 113-132..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology