Yazar Dizini

Yazar Dizini 2017-07-21T11:42:38+00:00
 • Pelin Helvacı A Pionner in Ottoman Sociology: Prince Sabahattin .YDÜ Sosyal   Bilimler   Dergisi, Cilt IV, Sayı 2, Ekim 2011, s. 154..
 •  

 • C. Erdem Hepaktan, Serkan Çınar OECD Ülkeleri Vergi Sistemi Esnekliğinin Panel Eşbütünleşme Testleri ile Analizleri ;YDÜ Sosyal   Bilimler    Dergisi, Cilt IV,  Sayı 2,Ekim 2011,  s. 133-153.
 •  

 • Saifullahi Sani Ibrahim, Abubakar Muhammad , Information and Communication Tecnology and Bank Performance in Nigeria: A Panel Data Analysis ; ;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 2,Ekim 2014,  s. 165-176..
 •  

 • Evren İpek Özcan Karahan ,,   Türkiye’ye Yönelik Finansal Sermaye Akımlarının Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi , YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VIII,  Sayı 2, Ekim 2015,  s. 181-206. .
 •  

 • Ceren Kalfa, Faruk Ataay, Tocqueville’in Demokrasi Teorisine Katkıları Üzerine;YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VII,  Sayı 1,Nisan 2014,  s. 29-55..
 •  

 • Direnç Kanol Assessing the Cypriot Mep’s Performance: 2009-2011;YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt V, Sayı 1, Nisan 2012, s. 52-65..
 •  

 • Direnç Kanol Does Exposure To Violence Increase or Decrease Support For Politıcal Violence? YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VIII,  Sayı 2, Ekim 2015,
  s. 41-55..
 •  

 • Erdem Karaca, Birinci Dünya Savaşı’nda Kıbrıs: İlhak ve İşgal Sürecinin Neue Freie Presse’de (Viyana) Takdimi YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IX, Sayı 2, Ekim 2016, s.85-114
 •  

 • Atila Karahan, Hüseyin Yılmaz, Dönüştürücü Liderliğin Bilgi Yönetim Süreçleri ve Örgüt Performansı Üzerindeki Etkileri: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma;YDÜ Sosyal   Bilimler  Dergisi, Cilt V, Sayı 1, Nisan 2012,  s. 146-178..
 •  

 •  Özcan Karahan ,Evren İpek Türkiye’ye Yönelik Finansal Sermaye Akımlarının Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt VIII,  Sayı 2,Ekim 2015,  s. 181-206. .
 •  

 • Elif Karakaya, Selim Yüksel Pazarçeviren, Gencay Karakaya, Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Karne Uygulama Süreci Önerisi.YDÜ Sosyal   Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,    Sayı 1, Nisan 2015,  s. 172..
 •  

 •  Gencay Karakaya, Elif Karakaya, Selim Yüksel Pazarçeviren, Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Karne Uygulama Süreci Önerisi.YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt   VIII,    Sayı 1,Nisan 2015,  s. 172..
 •  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  © Copyright 2017 | Near East Technology